Ensenyaments Esportius · Institut públic CAR de Sant Cugat

 TÈCNIC ESPORTIU · TÉCNICO DEPORTIVO · SPORT COACH

Preinscripció i Matrícula del Curs 2020-21 · Tècnics Esportius · Intitut del CAR de Sant Cugat

 

 • Calendari 2020 – 21

– Publicació de l’oferta inicial de places: xxx.
– Presentació de preinscripcions: del xxx de xxx al xxx de xxx.
– Sorteig i publicació del número de desempat: xxx de juny.
– Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: xxx de juny.
– Termini per presentar reclamacions: del xxx al xxx de juny.
– Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: xxx de juny.
– Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada: xxx de juliol.
– Publicació de l’oferta definitiva de places: xxx de juliol.
– Llistes d’admesos: xxx de juliol,
– Matriculació: de l’xxx al xxx  de juliol.

S’adjudicarà dia i hora per formalitzar la matrícula (consultar web ›› Ins CAR)

A més del calendari oficial per fer la preinscripció i la matrícula, si hi ha places, en qualsevol moment es pot fer la matrícula dels crèdits que encara no hagin començat.

 

 • Instruccions

Per a la preinscripció:

El termini per fer la preinscripció és entre el xxxxx de 2020.

En tots els casos cal presentar, original i fotocòpia de la següent documentació:

Si l’alumne/a és menor d’edat, cal que presenteu també:

 • DNI, NIE o Passaport (pare, mare o tutor legal)
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

 

– Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà:

 • Prova específica d’accés ó acreditar els mèrits esportius corresponents a l’especialitat (en els casos establerts)
 • Un d’aquests tres requisits:
  • Títol de graduat en ESO (ó equivalent a efectes acadèmics) o
  • Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà o
  • Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau mitjà

 

– Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà:

 • Primer nivell o cicle inicial de la mateixa especialitat esportiva i
 • Prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos establerts)

 

– Per accedir al grau superior:

 • Títol de tècnic de l’especialitat esportiva corresponent
 • Un d’aquests requisits:
  • Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o
  • Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior
 • En els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents

 

 >> Info Proves Específiques d'accés a les Especialitats dels Ensenyaments Esportius per obtenir un títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior (Generalitat de Catalunya)

 

Per a la matrícula:

 La matrícula de tècnics esportius es podrà fer de l’xxxxx de juliol de 2020*. Si us plau, consulteu a la web de l'Ins CAR (›› Ins CAR) el dia i hora que us ha estat assignat, i recordeu que heu de portar els següents documents:

 – En tots els casos cal presentar original i fotocòpia de la següent documentació:

 • Imprès de matriculació (descarregar)
 • Imprès de pagament (descarregar)
 • Els documents que no hagueu lliurat amb la preinscripció.

 

*Si hi ha places, en qualsevol moment es pot fer la matrícula dels crèdits que encara no hagin començat.

  

 

 RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xxx de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (descarregar 2019-20).

 

 

OFERTA DE CURSOS DE TÈCNICS ESPORTIUS · CURS 2020-21

XXXXX

 

Oferta educativa · Ins CAR de Sant Cugat

En l’INS Centre d’Alt Rendiment, es poden cursar les modalitats esportives de Futbol, Futbol sala, Muntanya, Esquí alpí i Surf de neu.
De qualsevol altra modalitat, es pot cursar el Bloc comú i el Bloc complementari, tan si es tracta de modalitats amb currículum LOGSE o de modalitats amb currículum LOE.
També s'ofereixen cursos de tècnic d'esports de totes les modalitats esportives del Pla Formatiu publicat en el BOE (Període transitori)
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formacio/escola-catalana-ece/ambit-formatiu/oficial/modalitats-esportives/pt_mod_boe/

Horaris intensius i extensius, franges de matí, tarda o nit (depenent de l’especialitat).

 

Tríptic Tècnics Esportius Ins CAR

 

 

© Since 2010  ·  Ensenyaments Esportius  ·  Tècnics Esportius   ·   Institut Públic CAR de Sant Cugat · Barcelona  ·  www.tecnicesportiu.com  ·  www.ensenyamentesportiu.com