PROJECTE FINAL DE GRAU

Tècnics Esportius Superiors
Directrius del Projecte Final de Grau


Tota la informació relativa a les directrius del departament de tècnics esportius de l'institut del CAR per a la realització del projecte final de grau, així com les sessions formatives sobre el desenvolupament del projecte final de grau, es troba al Campus Virtual Google Education, al qual es pot accedir amb el compte @tecnicesportiu.com d'estudiant i ex-estudiant.

Directrius del Projecte de Grau Ins CAR

Setembre 2020 · Curs Acadèmc 2020-21


https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yZqz_mjh5KP-URGLOWhhb0CFQaTlFRIH

(només accés als estudiants i ex-estudiants) 

Selecció de pòsters
Projectes Finals de Grau · Ins CAR


Al drive compartit del campus virtual Google Education de tècnics esportius de l'institut, hi ha la carpeta dedicada al projecte final de grau, on s'hi troba una subcarpeta amb tots els abstracts i pòsters ordenats cronològicament des del 2010.

Aquí es presenta una selecció d'imatges dels pòsters.

Google Site
Projectes Finals de Grau · Ins CAR

 

Historial de pòsters i abstracts dels projectes finals de grau de l'Institut del CAR, des del 2010. 

Publicacions dels estudiants en revistes tècniques derivades dels seus projectes finals de grau.

Reconeixements i actes relatius als projectes finals de grau.

>>> Site Projectes Finals de Grau

  

© 2020 Departament de Tècnics Esportius · Ensenyaments Esportius · Institut del CAR de Sant Cugat

    www.tecnicesportiu.com · www.ensenyamentesportiu.com

  • sites-transparente-500x500
  • sites-transparente-500x500